Akut Thoraxkirurgi by Jan R. Malina

By Jan R. Malina

Swedish coursebook in thoracic surgical procedure.

Show description

Read or Download Akut Thoraxkirurgi PDF

Best surgery books

Mastering Revision Rhinoplasty

This lavishly illustrated atlas can have broad attract the starting to be variety of experts who practice rhinoplasty (aesthetic and/or reconstructive surgical procedure of the nose). as well as plastic surgeons, ENT/otolaryngologists, head & neck surgeons, dermatologists or even oral surgeons at the moment are incorporating rhinoplasties into their practices.

Cirugia de Michans / Michan's Surgery

Fresh. We send around the globe

Creating Beauty To Cure the Soul: Race and Psychology in the Shaping of Aesthetic Surgery

Why do physicians who’ve taken the Hippocratic Oath willingly minimize into possible fit sufferers? How do you degree the good fortune of surgical procedure geared toward making a person happier via changing his or her physique? Sander L. Gilman explores such questions in developing attractiveness to healing the Soul, a cultural historical past of the connections among fantastic thing about physique and happiness of brain.

Extra resources for Akut Thoraxkirurgi

Example text

Lilla och stora kretsloppet Eftersom hjärtat betraktas som två seriekopplade pumpar utrustade med enkelriktade ventiler – hjärtklaffar – leder ökad/minskad cirkulation i stora/ lilla kretsloppet till precis samma ökning/minskning i den pulmonella/ systemcirkulationen. I det stora kretsloppet medför ökad/minskad cardiac output oftast en omfördelning av den cirkulerande blodvolymen till de organ där det största/vitala behovet finns. Omfördelningen i cirkulation sker via komplicerade neurogena och kemiska reflexer som selektivt påverkar kärlmotståndet i olika kroppsdelar.

Blödningen är oftast liten och slutar spontant några timmar efter olyckshändelsen. Observera att blodet härrörande från en skada i munnen eller svalget, som patienten hos40 © Studentlitteratur Klinisk bedömning av akuta thoraxfall tar upp eller spottar ut, imiterar hemoptysen! Större intrabronkiell blödning och smärtsam hosta innebär risken att blodkoaglen täpper till en större bronk och att en atelektas utvecklas. Upprepade röntgenkontroller och anti­ biotika bör ordineras, trots att levrat blod i luftvägarna snabbt löses upp.

Orkar patienten inte stå, görs röntgenundersökningen helst i sittande. Behovet av en eller flera vridbilder och av filmer tagna i speciella projektioner bedöms av röntgenläkaren men kan också beställas på remissen. Utredningen görs på röntgenavdelningen. Kan patienten inte flyttas ordineras ”bedside”-utredning på vårdav­ delningen. Man får i regel endast en bild i frontal–ventrodorsal projektion eftersom sidobilder är svåra att ta. Om möjligt borde i stället patienten läggas på sidan – den drabbade sidan upp – och röntgas med horisontal strålriktning.

Download PDF sample

Rated 4.81 of 5 – based on 20 votes